„Zapusty” to książka oparta o teksty polskiego etnografa Oskara Kolberga o polskiej tradycji karnawału.
Projekt obejmuje wybór tekstów, skład, projekt layoutu, ilustracje oraz wykonanie introligatorskie książki.
Back to Top