Tekst: „Matka i dziecko w obrzędach, wierzeniach i zwyczajach ludu polskiego", Henryk Biegeleisen, Lwów 1927.
Ilustracje: „Polskie hafty ludowe. Cz. 1, Krakowskie hafty białe", Seweryn Udziela, Lwów 1930; czasopismo „Ja to zrobię", red. J. Korzeniowska, Warszawa 1936.
Fotografie:
 Biblioteka Narodowa, www.polona.pl oraz Narodowe Archiwum Cyfrowe, www.audiovis.nac.gov.pl.
Back to Top