Text: „Matka i dziecko w obrzędach, wierzeniach i zwyczajach ludu polskiego”, Henryk Biegeleisen, Lwów 1927 (www.polona.pl)
Embroidery: „Polskie hafty ludowe. Cz. 1. Krakowskie hafty białe”, Seweryn Udziela, Lwów 1930 ( www.polona.pl)
Photographs: www.polona.pl, and Narodowe Archiwum Cyfrowe: www.audiovis.nac.gov.pl.
Back to Top