Text: Matka i dziecko w obrzędach, wierzeniach i zwyczajach ludu polskiego, Henryk Biegeleisen, Lwów 1927 (Biblioteka Narodowa, www.polona.pl)
Embroidery: Polskie hafty ludowe. Cz. 1, Krakowskie hafty białe, Seweryn Udziela, Lwów 1930 (Biblioteka Narodowa, www.polona.pl), czasopismo „Ja to zrobię", red. J. Korzeniowska, Warszawa 1936 (Biblioteka Narodowa, www.polona.pl)
Photographs: Biblioteka Narodowa, www.polona.pl oraz Narodowe Archiwum Cyfrowe, www.audiovis.nac.gov.pl.
Back to Top